خلاصه کتاب آناتومی بدن انسان

جزوه آناتومی بدن انسان
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“طرح کلی آناتومی” به اینجا هدایت می شود. جزوه آناتومی بدن انسان برای یک طرح کلی از آناتومی غیر انسانی، به طرح کلی زیست شناسی § آناتومی مراجعه کنید .
شکل آناتومیک مرد که قلب، ریه ها و شریان های اصلی را نشان می دهد.
بخشی از یک سری لیست در مورد جزوه آناتومی بدن انسان
طرح کلی زیر به عنوان یک مرور کلی و راهنمای موضعیج زوه آناتومی بدن انسان  برای آناتومی انسان ارائه شده است:
آناتومی انسان – مطالعه علمی مورفولوژی انسان بالغ . به آناتومی ناخالص جزوه آناتومی بدن انسان و آناتومی میکروسکوپی تقسیم می شود . آناتومی ناخالص (که آناتومی توپوگرافی، آناتومی ناحیه ای یا آنتروپوتومی نیز نامیده می شود) مطالعه ساختارهای آناتومیکی است که با دید غیرمستقیم قابل مشاهده است. آناتومی میکروسکوپی مطالعه ساختارهای آناتومیکی کوچک با کمک میکروسکوپ است و شامل بافت شناسی (مطالعه سازماندهی بافت ها) و سیتولوژی (مطالعه سلول ها) است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.