خلاصه کتاب آیین دادرسی مدنی برای آزمون وکالت

جزوه آیین دادرسی مدنی برای آزمون وکالت
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اکثر کشورها تمایز آشکاری بین آیین دادرسی مدنی و کیفری قائل هستند. جزوه آیین دادرسی مدنی برای آزمون وکالت برای مثال، یک دادگاه جنایی ممکن است یک متهم محکوم مجبور به پرداخت جریمه به عنوان مجازات برای جرم و جنایت خود را، و هزینه های قانونی از هر دو تعقیب و دفاع است. اما قربانی جرم عموماً ادعای غرامت خود را در یک اقدام مدنی و نه کیفری دنبال می کند. [۲] با این حال، در فرانسه و انگلستان، یک قربانی جنایت ممکن است تصادفاً توسط قاضی دادگاه جنایی غرامت دریافت کند .
ادله محاکمه کیفری عموماً به عنوان مدرک در دعوای مدنی در مورد همان جزوه آیین دادرسی مدنی برای آزمون وکالت موضوع قابل پذیرش است. به عنوان مثال، اگر راننده ای که او را مجروح کرده به جرم رانندگی بی احتیاطی مجرم شناخته شود، قربانی تصادف جاده ای مستقیماً سودی نمی برد. او همچنان باید در یک دعوای مدنی ادعای خود را ثابت کند، مگر اینکه دکترین استوپل وثیقه اعمال شود، همانطور که در اکثر حوزه های قضایی آمریکا اعمال می شود. [۲] در واقع او ممکن است بتواند پرونده مدنی خود را حتی زمانی که راننده در محاکمه جنایی بی گناه شناخته شود، اثبات کند، زیرا معیار تشخیص گناه بالاتر از استاندارد تشخیص تقصیر است. با این حال، اگر توسط هیئت منصفه مدنی مشخص شود که راننده ای سهل انگاری نکرده است، ممکن است دادستان از اتهام کیفری او منع شود. جزوه آیین دادرسی مدنی برای آزمون وکالت
اگر شاکی نشان داده است که متهم مسئول است، درمان اصلی در یک دادگاه مدنی مقدار است پول ، و یا “خسارت”، که متهم باید به شاکی پرداخت. [۲] راه‌حل‌های جایگزین مدنی شامل استرداد یا انتقال اموال، یا دستور منع یا دستور اعمال خاص است.
ضوابط اثبات در بالاتر جنایی مورد در یک مدنی، چرا که دولت به خطر مایل مجازات یک فرد بی گناه. جزوه آیین دادرسی مدنی برای آزمون وکالت در حقوق انگلیس ، تعقیب قضایی باید گناه جنایتکار را ” فراتر از شک معقول ” اثبات کند . اما شاکی در دعوای مدنی موظف است دعوای خود را «معادل احتمالات» ثابت کند. [۲] بنابراین، در یک دعوای کیفری، اگر شخص یا اشخاصی که آن را قضاوت می‌کنند، نسبت به تقصیر مظنون شک داشته باشند و دلیلی (نه فقط احساس یا شهود) برای این شک داشته باشند، جرم قابل اثبات نیست. اما در یک پرونده مدنی، دادگاه تمام شواهد را می سنجد و تصمیم می گیرد که چه چیزی محتمل است.
انواع آیین دادرسی مدنی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.