خلاصه کتاب آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
درحال حاضر ماده ی ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد کلاهبرداری ،عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در نظام حقوقی ما تشکیل می دهد.
بطور کلی مقنن جهت تعریف جرایم در قانون از سه شیوه  تبعیت میکند.یکی آن است جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد که گاه بطور مستقیم ،جرم را تعریف میکند. مثل ماده ۲۶۷ از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، (تعریف سرقت) دوم آنکه فقط گاه مجازات جرم را بیان میکند . مثل ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق که اشعار میداشت ((مجازات مرتکب قتل عمدی ،اعدام است)). در تعریف برخی جرایم دیگر نیز قانونگذار مانند جرم کلاهبرداری به ذکر برخی مصادیق جرم مبادرت می ورزد.پس باتوجه به این مصادیق می توان گفت کلاهبرداری ، یعنی بردن مال دیگری از طریق توسل مرتکب به مانور های متقلبانه  همرا با سوءنیت.پس در کلاهبرداری ،اول ضروری است که مرتکب به مانور ها و ابزارهای متقلبانه متمسک شده و سپس طرف مقابل را بفریبد و پس از فریفتن او اقدام به گرفتن مال و بردن مال قربانی نماید  . جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.