خلاصه کتاب ارگونومی در محیط کار

جزوه ارگونومی در محیط کار
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
ارگونومی کمیته باید از جزوه ارگونومی در محیط کار مردم با ترکیب مناسبی از مهارت های فنی از جمله و یا تشکیل شده مهندسی دانش، دانش کارگر و ورودی از یک ارگونومی متخصص. برنامه های ارگونومی مشارکتی موفق و پایدار دارای فردی در کمیته است که نقش رهبری یا “قهرمان ارگونومی” را بر عهده می گیرد ( [۵] [۷] [۸] [۹] ).
اصول و روش های آموزشی برای موفقیت جزوه ارگونومی در محیط کار  فرآیند ارگونومی مشارکتی نقش اساسی دارند. سه جنبه اصلی آموزش باید در مراحل اولیه اجرای برنامه ارگونومی مشارکتی در نظر گرفته شود. آموزش اولیه در زمینه ارگونومی برای اعضای کمیته باید شامل مفاهیم و ابزارهای ارگونومی باشد. بسته به تجربه گذشته اعضای کمیته در کار کمیته و اجرای تغییرات، آموزش در مورد موضوعاتی مانند جلسه و مدیریت پروژه ممکن است مفید باشد. علاوه بر این، برای نیروی کار به عنوان یک کل مهم است که به درک ارگونومی دست یابند تا حمایت خود را از فرآیند ارگونومی مشارکتی بهبود بخشند  جزوه ارگونومی در محیط کار
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.