خلاصه کتاب اصول بودجه و برنامه ریزی

جزوه اصول بودجه و برنامه ریزی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شود. با توجه به اهمیت این اعتماد عمومی در ارائه خدمات جزوه اصول بودجه و برنامه ریزی حیاتی دولتی، اصول راهنمای زیر که فرآیند بودجه ریزی موفق را ترویج می کند در طی سال ها تجربه تکامل یافته است:
ارتباطات باید شفاف و برای همه مقامات دولتی و عموم مردم آزاد باشد.
اطلاعات تهیه شده باید کامل و دقیق باشد. همچنین باید در دسترس مقامات، جزوه اصول بودجه و برنامه ریزی مردم و مطبوعات باشد.
مشکلات ارائه خدمات توسط دولت باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد. اگر مشکلات به شیوه ای معقول و در زمان معقول حل نشوند، آنگاه راه حل ها معمولاً زمانی هزینه بیشتری دارند که مردم خواهان اقدامی باشند یا سطح بالاتری از جزوه اصول بودجه و برنامه ریزی دولت راه حل های گران قیمت را تعیین کند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.