خلاصه کتاب اصول حسابرسی ۲

جزوه اصول حسابرسی ۲
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ک سیستم ممیزی کیفیت ممکن است جزوه اصول حسابرسی ۲  اثربخشی یک سیستم مدیریت کیفیت را تأیید کند. این بخشی از گواهینامه هایی مانند ISO 9001 است . ممیزی کیفیت برای تأیید وجود شواهد عینی که انطباق با فرآیندهای مورد نیاز را نشان می‌دهند، ارزیابی موفقیت‌آمیز اجرای فرآیندها و قضاوت در مورد اثربخشی دستیابی به سطوح هدف تعریف شده ضروری است. ممیزی‌های کیفیت نیز برای ارائه شواهدی در مورد کاهش و حذف مناطق مشکل‌زا ضروری هستند و آنها ابزار مدیریتی عملی برای دستیابی به بهبود مستمر در یک سازمان هستند.
به نفع سازمان، حسابرسی کیفیت نه تنها باید عدم انطباق و اقدامات اصلاحی را گزارش کند، بلکه باید زمینه های عملکرد خوب را نیز برجسته کند و شواهدی از انطباق ارائه دهد. به این ترتیب، بخش‌های دیگر ممکن است اطلاعات را به اشتراک بگذارند و در نتیجه رویه‌های کاری خود را اصلاح کنند و همچنین بهبود مستمر را افزایش دهند. جزوه اصول حسابرسی ۲
پروژه فرصتی را برای کشف مسائل، نگرانی ها جزوه اصول حسابرسی ۲ و چالش هایی که در طول چرخه عمر پروژه با آن مواجه می شوند، فراهم می کند. [۱۷] ممیزی که در اواسط پروژه انجام می شود، به مدیر پروژه، حامی پروژه و تیم پروژه یک دید موقت از آنچه به خوبی پیش رفته است، و همچنین آنچه برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه نیاز به بهبود دارد، می دهد. اگر در پایان یک پروژه انجام شود، ممیزی می تواند برای ایجاد معیارهای موفقیت برای پروژه های آینده با ارائه بررسی پزشکی قانونی استفاده شود. این بررسی مشخص می‌کند که کدام عناصر پروژه با موفقیت مدیریت شده‌اند و کدام یک چالش‌هایی را ارائه کرده‌اند. در نتیجه، بررسی به سازمان کمک می کند تا تشخیص دهد که چه کاری باید انجام دهد تا از تکرار اشتباهات مشابه در پروژه های آینده جلوگیری کند.
پروژه ها می توانند تحت ۲ نوع ممیزی پروژه قرار گیرند: [۱۶]
ممیزی منظم چک سلامت : هدف یک ممیزی چک سلامت منظم، جزوه اصول حسابرسی ۲ درک وضعیت ف01445241 یک پروژه به منظور افزایش موفقیت پروژه است.
ممیزی نظارتی : هدف ممیزی نظارتی تأیید این است که یک پروژه با مقررات و استانداردها مطابقت دارد. بهترین شیوه های مرکز انطباق NEMEA توصیف می کند که، ممیزی نظارتی باید دقیق، عینی و مستقل باشد و در عین حال نظارت و اطمینان را برای سازمان ارائه دهد.
سایر اشکال ممیزی پروژه:
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.