خلاصه کتاب اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری

جزوه اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مکاتبات اداری یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی جزوه اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری به اهداف سازمانی است. زبان رسمی هر سازمان که در مکاتبات اداری آن مشهود است بیانگر سطح دانش، تخصص کارکنان و مدیران سازمان است. در سازمان اداری از انواع مکاتبات از قبیل نامه ها، بخشنامه ها، گزارش، صورتجلسه و صورتجلسه به منظور صحت و ماندگاری به عنوان رسمی ترین، قانونی ترین و مرتبط ترین شکل ارتباط استفاده می شود و نامه ها و گزارش ها در نظر گرفته می شود. تا بهترین ابزار ارتباطی باشد. دقت و سرعت در نگارش در کنار رعایت اصول اداری آن در این زمینه را می توان یکی از زمینه های اصلی ارتباط و موفقیت سازمانی دانست. از این رو، برنامه درسی نگارش و مکاتبه به منظور بهبود ارتباطات و رویه های اداری دستگاه های اجرایی ارائه شده است. این دوره آموزشی معادل ۶۰ ساعت آموزشی می باشد. جزوه اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.