خلاصه کتاب اقتصاد مهندسی عمران

جزوه اقتصاد مهندسی عمران
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اقتصاد (از جزوه اقتصاد مهندسی عمران باستان οἰκονομία (oikonomía) “مدیریت یک خانواده، مدیریت ‘؛ از οἶκος (OIKOS) افراد خانوار، و νέμω (نمو) ، توزیع، اختصاص’) به مساحت است تولید ، توزیع و تجارت ، و همچنین مصرف از کالاها و خدمات توسط عوامل مختلف است. به طور کلی، «به عنوان یک حوزه اجتماعی که بر رویه‌ها، گفتمان‌ها و عبارات مادی مرتبط با تولید، استفاده و مدیریت منابع کمیاب تأکید دارد » تعریف می‌شود. [۱] [۲][۳] [۴] اقتصاد معین مجموعه‌ای از فرآیندهایی است که شامل فرهنگ، ارزش‌ها، آموزش، تکامل فن‌آوری، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام‌های حقوقی، و همچنین جغرافیا، منابع طبیعی و بوم‌شناسی آن می‌شود. جزوه اقتصاد مهندسی عمران به عنوان عوامل اصلی این عوامل زمینه، محتوا و شرایط و پارامترهایی را تعیین می کنند که در آن یک اقتصاد عمل می کند. به عبارت دیگر، حوزه اقتصادی یک حوزه اجتماعی از اعمال و معاملات انسانی مرتبط با یکدیگر است که به تنهایی نمی ماند.
عوامل اقتصادی می توانند افراد، مشاغل، سازمان ها یا دولت ها باشند. معاملات اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که دو گروه یا طرف در مورد ارزش یا قیمت کالا یا خدمات مورد معامله، که معمولاً به ارز معینی بیان می‌شود،جزوه اقتصاد مهندسی عمران توافق کنند . با این حال، معاملات پولی تنها بخش کوچکی از حوزه اقتصادی را به خود اختصاص می دهد.
فعالیت اقتصادی توسط تولیدی که از منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه استفاده می کند تحریک می شود. در طول زمان به دلیل فناوری ، نوآوری (محصولات جدید، خدمات، فرآیندها، بازارهای در حال گسترش، تنوع بازارها، بازارهای جزوه اقتصاد مهندسی عمران خاص، افزایش عملکردهای درآمد) مانند آنچه که مالکیت معنوی و تغییرات در روابط صنعتی (به ویژه کار کودکان) را ایجاد می کند، تغییر کرده است. در برخی از نقاط جهان با دسترسی جهانی به آموزش جایگزین شده است ).
اقتصاد مبتنی بر بازار که در آن است کالاها و خدمات تولید می شوند و رد و بدل جزوه اقتصاد مهندسی عمران با توجه به تقاضا و عرضه بین شرکت کنندگان (عوامل اقتصادی) با داد و ستد کالا و یا وسیله مبادله با اعتباری یا دبیت ارزش مانند یک واحد از پول رایج پذیرفته در شبکه، . اقتصاد مبتنی بر فرمان یکی که در آن عوامل سیاسی به طور مستقیم کنترل شده است؛ و چگونه آن را به فروش می رسد و توزیع شده است. اقتصاد سبز است کم کربن، منابع کارآمد و از نظر اجتماعی فراگیر است. در اقتصاد سبز، رشد درآمد و اشتغال توسط سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود که جزوه اقتصاد مهندسی عمران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.