خلاصه کتاب الکترونیک نوری ۱

جزوه الکترونیک نوری ۱
دانلود فایل
بارهای اهمی سلفی: ٩۵ %بارهای اهمی سلفی شامل موتور های الکتریکی و ترانسفورماتورمیباشد. سلفها همانند خازن انرژی را در خود ذخیره میکند. سلف طبق قانون لنز انرژی ذخیره شده در خود را که اندازه آن به ظرفیت هانری سلف بستگی دارد در جهت معکوس نشان میدهد. بارهای اهمی خازنی: ۵ %بارهای اهمی خازنی شامل مدارات الکترونیکی، لامپ کم مصرف و غیره میباشد.خازن در صفحات دی الکتریک انرژی ذخیره میکند اما سلف انرژی را در میدان مغناطیسی خود ذخیره میکند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.