خلاصه کتاب اپیدمیولوژی پرستاری

جزوه اپیدمیولوژی پرستاری
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
همیت اپیدمیولوژی برای پرستاری
۸۴۴ کلمه ۴ صفحه
اهمیت اپیدمیولوژی و چگونگی ارتباط آن با اپیدمیولوژی پرستاری، مطالعه توزیع و عوامل تعیین کننده وضعیت ها یا رویدادهای مرتبط با سلامت از جمله بیماری و کاربرد مطالعه در کنترل بیماری و سایر مشکلات بهداشتی است. برای انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. عوامل تعیین کننده نظارت اهمیت اپیدمیولوژی در مجموع ارتقای سلامت جمعیت است. این مقاله بر اهمیت اپیدمیولوژی و چگونگی ارتباط آن با پرستاری تمرکز خواهد کرد. تعریفی از سلامت، بیماری و پرستاری ارائه خواهد شد. طبق اصلاحیه سال ۱۹۴۸ سازمان بهداشت جهانی، سلامت به عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف شده است و نه … نمایش مطالب بیشتر… جزوه اپیدمیولوژی پرستاری
 
 
 
پرستاری شامل ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری و مراقبت از افراد بیمار، ناتوان و در حال مرگ است.  جزوه اپیدمیولوژی پرستاری حمایت، ترویج محیط امن، تحقیق، مشارکت در شکل‌دهی خط‌مشی سلامت و مدیریت بیمار و سیستم‌های سلامت و آموزش نیز از نقش‌های کلیدی پرستاری هستند. اهمیت اپیدمیولوژی در این است که اپیدمیولوژیست ها رویدادهای بهداشتی را در جمعیت شناسایی و اندازه گیری می کنند. این حوزه علمی مدل‌های مختلفی از چگونگی وقوع یک رویداد را توسعه می‌دهد تا آن رویدادها را در سطح بالاتری شناسایی و درک کند. اپیدمیولوژی در واقع یک فرآیند سلامت جامعه، حل مسئله است که مشابه سایر فرآیندهای مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی است. پرستاران بسیاری از مراحل مشابه را به
 
 
عنوان اپیدمیولوژیست دنبال می کنند، زیرا آنها باید ابتدا بفهمند که چه اتفاقی می افتد تا سپس بیمار را به درستی درمان کنند. پیشگیری از بیماری ها گامی بسیار مهم در حفظ سلامت و امنیت عمومی است. این رشته علمی جذاب نه تنها برای جامعه مهم است، بلکه برای پزشکان نیز مهم است، زیرا به ایمن نگه داشتن بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر مراکز درمانی کمک می کند. و سازماندهی شده تر به همین دلیل است که اپیدمیولوژیست ها بسیار مهم هستند. آنها صرفاً با درک اینکه چگونه مردم بیمار یا مجروح می شوند، خدمات بزرگی به بشریت به طور کلی ارائه می دهند و به محافظت از جوامع در برابر مسائل بهداشتی آینده کمک می کنند. آنها می توانند تاریخچه یک بیماری، چگونگی ایجاد آن و نحوه کنترل آن را شرح دهند.جزوه اپیدمیولوژی پرستاری
 
 
مطالعه اپیدمیولوژی یک هنر، یک علم و ضروری برای درک ما از سلامت کلی افراد است. این زمینه علمی جذاب نه تنها برای جامعه مهم است، بلکه برای پزشکان نیز مهم است، زیرا به ایمن تر و سازماندهی بیشتر بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر مراکز مراقبت های بهداشتی کمک می کند. به همین دلیل است که اپیدمیولوژیست ها بسیار مهم هستند. آنها صرفاً با درک اینکه چگونه مردم بیمار یا مجروح می شوند، خدمات بزرگی به بشریت به طور کلی ارائه می دهند و به محافظت از جوامع در برابر مسائل بهداشتی آینده کمک می کنند. آنها می توانند تاریخچه یک بیماری، چگونگی ایجاد آن و نحوه کنترل آن را شرح دهند.  جزوه اپیدمیولوژی پرستاری
 
 
مطالعه اپیدمیولوژی یک هنر، یک علم و ضروری برای درک ما از سلامت کلی افراد است. این زمینه علمی جذاب نه تنها برای جامعه مهم است، بلکه برای پزشکان نیز مهم است، زیرا به ایمن تر و سازماندهی بیشتر بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر مراکز مراقبت های بهداشتی کمک می کند. به همین دلیل است که اپیدمیولوژیست ها بسیار مهم هستند. آنها صرفاً با درک اینکه چگونه مردم بیمار یا مجروح می شوند، خدمات بزرگی به بشریت به طور کلی ارائه می دهند و به محافظت از جوامع در برابر مسائل بهداشتی آینده کمک می کنند. آنها می توانند تاریخچه یک بیماری، چگونگی ایجاد آن و نحوه کنترل آن را شرح دهند. مطالعه اپیدمیولوژی یک هنر، یک علم و ضروری برای درک ما از سلامت کلی افراد است. آنها صرفاً با درک اینکه چگونه مردم بیمار یا مجروح می شوند، خدمات بزرگی به بشریت به طور کلی ارائه می دهند و به محافظت از جوامع در برابر مسائل بهداشتی آینده کمک می کنند. آنها می توانند تاریخچه یک بیماری، چگونگی ایجاد آن و نحوه کنترل آن را شرح دهند. مطالعه اپیدمیولوژی یک هنر، یک علم و ضروری برای درک ما از سلامت کلی افراد است. آنها صرفاً با درک اینکه چگونه مردم بیمار یا مجروح می شوند، خدمات بزرگی به بشریت به طور کلی ارائه می دهند و به محافظت از جوامع در برابر مسائل بهداشتی آینده کمک می کنند. آنها می توانند تاریخچه یک بیماری، چگونگی ایجاد آن و نحوه کنترل آن را شرح دهند. مطالعه اپیدمیولوژی یک هنر، یک علم و ضروری برای درک ما از سلامت کلی افراد است. جزوه اپیدمیولوژی پرستاری
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.