خلاصه کتاب بارگذاری سازه ها

جزوه بارگذاری سازه ها
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بارهای مرده نیروهای ساکنی هستند که برای مدت زمان طولانی جزوه بارگذاری سازه ها نسبتاً ثابت هستند. آنها می توانند در کشش یا فشار باشند . این اصطلاح می تواند به روش آزمایش آزمایشگاهی یا استفاده معمولی از یک ماده یا ساختار اشاره داشته باشد.
بارهای زنده معمولاً بارهای متغیر یا متحرک هستند . اینها می توانند عنصر دینامیکی قابل توجهی داشته باشند و ممکن است ملاحظاتی مانند ضربه ، تکانه ، ارتعاش ، دینامیک کاهنده سیالات و غیره را شامل شوند.
بار ضربه ای باری است که زمان اعمال آن بر روی یک ماده کمتر از یک سوم دوره طبیعی ارتعاش آن ماده باشد.
بارهای چرخه ای روی سازه می تواند منجر به آسیب خستگی ، آسیب تجمعی یا شکست شود. این بارها می توانند بارهای مکرر بر روی سازه باشند یا به دلیل ارتعاش باشند . جزوه بارگذاری سازه ها
بارهای روی سازه های معماری و مهندسی عمران
بارهای سازه ای از نکات مهم در طراحی ساختمان ها هستند. قوانین ساختمانی مستلزم آن است که سازه‌ها به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که در برابر تمام اقداماتی که احتمالاً در طول عمر خود با آن‌ها مواجه می‌شوند، مقاومت کنند و در عین حال برای استفاده مناسب باشند. [۴] حداقل بارها یا اقدامات در این آیین نامه های ساختمانی برای انواع سازه ها، موقعیت های جزوه بارگذاری سازه ها جغرافیایی، کاربری و مصالح ساختمانی مشخص شده است . [۵] بارهای سازه ای بر اساس علت منشأ خود به دسته هایی تقسیم می شوند. از نظر بار واقعی روی سازه، هیچ تفاوتی بین بارگذاری مرده یا زنده وجود ندارد، اما تقسیم برای استفاده در محاسبات ایمنی یا سهولت آنالیز در مدل‌های پیچیده اتفاق می‌افتد.
برای برآورده ساختن این الزام که مقاومت طراحی بیشتر از حداکثر بار باشد، آیین نامه های ساختمانی تجویز می کنند که برای طراحی سازه، بارها توسط فاکتورهای بار افزایش می یابد. این فاکتورهای بار ، تقریباً، نسبتی از استحکام نظری طراحی به حداکثر بار مورد انتظار در سرویس هستند. آنها برای کمک به دستیابی به سطح مورد نظر از قابلیت اطمینان یک سازه [۶] بر اساس مطالعات احتمالاتی که علت منشأ بار، عود، توزیع و ماهیت ایستا یا دینامیکی را در نظر می گیرند، توسعه داده شده اند. [۷]
جزوه بارگذاری سازه ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.