خلاصه کتاب بهسازی خاک

جزوه بهسازی خاک
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاک معمولاً به عنوان خاک یا خاک نیز شناخته می شود . جزوه بهسازی خاک برخی از تعاریف علمی تشخیص خاک از خاک با محدود کردن مدت سابق به طور خاص به خاک آواره شده اند.
پدوسفر با لیتوسفر ، هیدروسفر ، اتمسفر و بیوسفر در ارتباط است . [۱] اصطلاح پدولیت ، که معمولاً برای اشاره به خاک استفاده می‌شود، به معنی سنگ زمین به معنای سنگ اساسی ، از یونان باستان πέδον «زمین، زمین» ترجمه می‌شود. خاک شامل یک فاز جامد از مواد معدنی و مواد آلی (ماتریکس خاک) و همچنین یک فاز متخلخل است که گازها (اتمسفر خاک) و آب (محلول خاک) را در خود نگه می دارد. [۲] [۳] بر این اساس، دانشمندان خاک می توانند خاک را به عنوان سهسیستم حالت جامد، مایع و گاز. [۴]
خاک محصول چندین عامل است: تأثیر آب و هوا ، تسکین (ارتفاع، جهت و شیب زمین)، جزوه بهسازی خاک موجودات زنده و مواد اولیه خاک (مواد معدنی اصلی) که در طول زمان برهم کنش دارند. [۵] به طور مداوم از طریق فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی متعدد، که شامل هوازدگی همراه با فرسایش مرتبط است، توسعه می یابد . بوم شناسان خاک با توجه به پیچیدگی و پیوند داخلی قوی آن ، خاک را یک اکوسیستم می دانند . [۶]
اغلب خاک یک خشک تراکم فله (چگالی گرفتن خاک را به حفره حساب زمانی که خشک) بین ۱٫۱ و ۱٫۶ گرم / سانتی متر ۳ ، در حالی که خاک چگالی ذرات بسیار بالاتر است، در محدوده ۲٫۶-۲٫۷ گرم / سانتی متر ۳ . [۷] مقدار کمی از خاک سیاره زمین قدیمی‌تر از پلیستوسن است و هیچ کدام از سنوزوئیک قدیمی‌تر نیست ، [۸] اگرچه خاک‌های فسیل‌شده از دوران آرکئن حفظ شده‌اند . [۹] جزوه بهسازی خاک
خاکشناسی دارای دو شاخه اصلی مطالعه است: ادافولوژی و پدولوژی. ادافولوژی تأثیر خاک جزوه بهسازی خاک بر موجودات زنده را مطالعه می کند. [۱۰] پدولوژی بر شکل گیری، توصیف (مورفولوژی) و طبقه بندی خاک ها در محیط طبیعی آنها تمرکز دارد. [۱۱] از نظر مهندسی، خاک در مفهوم گسترده‌تر سنگ‌سنگ گنجانده می‌شود، که شامل مواد سست دیگری نیز می‌شود که در بالای سنگ بستر قرار دارد، همانطور که در ماه و سایر اجرام آسمانی یافت می‌شود . [۱۲]
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.