خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

جزوه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
تم وجود دارد. هنگامی که یک جزوه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر توسعه می یابد، تجزیه و تحلیل سیستم (طبق مدل واترفال ) مراحل زیر را تشکیل می دهد:
توسعه یک مطالعه امکان سنجی: تعیین اینکه آیا یک پروژه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فناوری و سازمانی امکان پذیر است یا خیر.
اقدامات حقیقت یاب، طراحی شده برای تعیین جزوه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیازهای کاربران نهایی سیستم (معمولاً شامل مصاحبه، پرسشنامه، یا مشاهدات بصری کار بر روی سیستم موجود)
سنجش نحوه عملکرد کاربران نهایی با سیستم (از نظر تجربه عمومی در استفاده از سخت افزار یا نرم افزار کامپیوتر)، سیستم برای چه مواردی استفاده می شود و غیره
دیدگاه دیگر یک رویکرد مرحله‌ای به این فرآیند را ترسیم می‌کند. جزوه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم این رویکرد تجزیه و تحلیل سیستم را به ۵ مرحله تقسیم می کند:
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.