خلاصه کتاب تربیت بدنی ۱

جزوه تربیت بدنی ۱
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هدف از این مطالعه بررسی سطح فعالیت جزوه تربیت بدنی ۱ بدنی در دوره تربیت بدنی دبیرستان بود. داده‌ها در رابطه با سطوح توصیه‌شده فعالیت بدنی در نظر گرفته شد تا مشخص شود که آیا تربیت بدنی می‌تواند در کمک به جوانان برای رسیدن به اهداف مرتبط با سلامت مؤثر باشد یا خیر. شصت و دو پسر و ۶۰ دختر (۱۱ تا ۱۴ ساله) در طول درس های تربیت بدنی از تله سنج ضربان قلب استفاده می کردند. درصد زمان صرف شده در درس در فعالیت بدنی متوسط ​​و شدید (MVPA) و شدت شدید (VPA) برای هر دانش جزوه تربیت بدنی ۱  آموز ثبت شد. دانش‌آموزان به‌ترتیب ۸/۲۱ ± ۳/۳۴ و ۱/۱۱ ± ۳/۸ درصد از زمان درس را در MVPA و VPA شرکت کردند. این معادل ۱۲٫۹ ± ۱۷٫۵ (MVPA) و ۳٫۹ ± ۵٫۳ (VPA) دقیقه است. پسران در مقایسه با دختران ۱۹٫۱ ± ۳۹٫۴ درصد از زمان درس را در MVPA شرکت کردند (۲۳٫۴ ± ۲۹٫۱ درصد؛ P< 0.01). دانش‌آموزان با توانایی بالا نسبت به دانش‌آموزان متوسط ​​و کم‌توان فعال‌تر بودند. دانش آموزان در اکثر MVPA در طول بازی های تیمی شرکت کردند (۴۳٫۲ ± ۱۹٫۵٪؛ P <0.01)، در حالی که کمترین MVPA در طول فعالیت های حرکتی (۲۲٫۲ ± ۲۰٫۰٪) مشاهده شد. اگر دروس با در نظر گرفتن اهداف MVPA برنامه ریزی و ارائه شوند، تربیت بدنی جزوه تربیت بدنی ۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.