خلاصه کتاب تزریق سیمان

جزوه تزریق سیمان
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جزوه تزریق سیمان
عملیات تزریق یکی از عملیاتی است که در جهت تحکیم پی سازه ها از جمله سدها و ساختمانها و نیروگاه و معادن و سازهای زیر زمینی وامروزه حتی در بهسازی محیط زیست و تحکیم سازهای بتنی و همچنین تغییر در شرایط زهکش و چشمهای آب و ایجاد پرده آب بند سدها استفاده میشود. مطالبی که در این دوره آموزشی ارائه میشود، فقط در مورد تزریق آزمایشی سیمان میباشد. ولی کلیات تزریق در این مبحث هم مطرح میشود، تا همکاران عزیز بیشتر با تزریق سیمان آشنا شده و استفاده الزم از این دوره آموزشی ببرند. سعی میشود در زمان دیگری در صورت امکان در مورد مباحث دیگر تزریق دوره های آموزشی مناسب برای همکاران عال قمند برقرار شود.جزوه تزریق سیمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.