خلاصه کتاب تنظیم شرایط محیطی ۱

جزوه تنظیم شرایط محیطی ۱
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی از جمله اجرای و اجرای قوانین مربوط به بهداشت جزوه تنظیم شرایط محیطی ۱ محیط هستند.و ارائه پشتیبانی برای به حداقل رساندن خطرات بهداشتی و ایمنی. افسران بهداشت محیطی آب، غذا، هوا، زمین، امکانات و سایر عوامل محیطی (عوامل خارجی برای یک فرد) ما را از خطرات بهداشتی، اعم از بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی ایمن نگه می‌دارند. آنها همچنین به عوامل مرتبطی که بر رفتارها تأثیر می گذارد می پردازند. افسران بهداشت محیطی عوامل محیطی را که به طور بالقوه می توانند بر سلامت تأثیر بگذارند، برای جلوگیری از بیماری و ایجاد محیط های حمایت کننده از سلامت ارزیابی و کنترل می کنند. عوامل تعیین کننده بهداشت محیطی نقش عمده ای در سلامت و رفاه کلی جامعه ایفا می کنند، و بنابراین مسئولین بهداشت محیط در بهبود نتایج سلامت جمعیت و کاهش بار بیماری ضروری هستند. جزوه تنظیم شرایط محیطی ۱
پزشکان بهداشت محیط در بسیاری از زمینه‌ها دارای مهارت‌های چندگانه هستند و افرادی که معمولاً در سطح بالایی آموزش دیده‌اند، اغلب به آموزش حرفه‌ای اضافی، ارزیابی شایستگی حرفه‌ای و توسعه حرفه‌ای مداوم برای ادامه تمرین در این زمینه نیاز دارند. آنها در فعالیت‌های مختلفی از جمله، اما نه محدود به: انجام بازرسی‌های بهداشت عمومی (مثلاً از تأسیسات غذایی، استخرهای شنا، مؤسسات خدمات شخصی، وسایل نقلیه، سیستم‌های سپتیک، چاه‌ها، سیستم‌های تصفیه آب و غیره) مشارکت دارند. مزاحمت های بهداشت عمومی، تدوین خط مشی ها و دستورالعمل ها، پاسخ به شرایط اضطراری بهداشت عمومی، بررسی شیوع بیماری، اجرای اقدامات کنترل بیماری، جزوه تنظیم شرایط محیطی ۱ انجام فعالیت های ارتقای سلامت و آموزش بهداشت، انجام ارزیابی ایمنی محل کار و بررسی حوادث. افسران بهداشت محیط بر پیشگیری، مشاوره، بررسی و آموزش جامعه در مورد خطرات بهداشتی و حفظ یک محیط امن متمرکز هستند.
EHO ها درک درستی از میکروبیولوژی، اپیدمیولوژی، انگل شناسی، شیمی، سم شناسی، ارزیابی ریسک، قانون، علم و فناوری محیط زیست، کنترل آفات، علوم غذایی، محیط ساخته شده و سایر زمینه های مرتبط را به ارمغان می آورند. آنها همچنین دارای دانش و مهارت برای ردیابی و کنترل بیماری های واگیر، بررسی حوادث مرتبط با بهداشت محیط و تحقیقات جنایی هستند. بنابراین آنها باید مهارت های تحقیقی قوی و درک کاملی از اعمال قوانین مربوط به بهداشت عمومی، محیط ساخته شده، کنترل آلودگی و ایمنی محل کار داشته باشند. همکاری با وزارتخانه‌های دولتی (مانند بهداشت، کشاورزی و محیط‌زیست)، شهرداری‌های محلی، مشاغل، گروه‌های اجتماعی، سایر سازمان‌ها و اعضای فردی جامعه،جزوه تنظیم شرایط محیطی ۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.