خلاصه کتاب جرم شناسی رشته حقوق

جزوه جرم شناسی رشته حقوق
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اجتماعی است که در درجه اول از تحقیقات جامعه شناسان ، جزوه جرم شناسی رشته حقوق دانشمندان علوم سیاسی ، اقتصاددانان ، روانشناسان ، فیلسوفان ، روانپزشکان متکی است ., زیست شناسان , انسان شناسان اجتماعی و همچنین علمای حقوق .
جرم شناسان افرادی هستند که بر روی مطالعه جرم و واکنش جامعه به جرم کار و تحقیق می کنند. برخی از جرم شناسان الگوهای رفتاری مجرمان احتمالی را بررسی می کنند. به طور کلی جرم شناسان به تحقیق و بررسی، توسعه نظریه ها و تحلیل الگوهای تجربی می پردازند. [۱]
علایق جرم شناسان شامل مطالعه ماهیت جرم و مجرمان، خاستگاه حقوق جزا،جزوه جرم شناسی رشته حقوق  علت شناسی جرم، واکنش اجتماعی به جرم و عملکرد سازمان های مجری قانون و نهادهای کیفری است. به طور کلی می توان گفت که جرم شناسی تحقیقات خود را در سه جهت هدایت می کند: اول، ماهیت حقوق کیفری و نحوه اجرای آن و شرایطی که تحت آن توسعه می یابد، بررسی می کند. دوم، علت ارتکاب جرم و شخصیت مجرمان را تحلیل می کند. و سوم، کنترل جرم و بازپروری مجرمان را مطالعه می کند. بنابراین جرم شناسی شامل فعالیت های نهادهای قانون گذاری، نهادهای مجری قانون، نهادهای قضایی، موسسات اصلاح و تربیت و نهادهای اجتماعی آموزشی، خصوصی و دولتی می شود. جزوه جرم شناسی رشته حقوق

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.