خلاصه کتاب حریم خصوصی و امنیت اینترنت

جزوه حریم خصوصی و امنیت اینترنت
دانلود فایل
جزوه حریم خصوصی و امنیت اینترنت
محرمانگی یا پنهان سازی به معنی جلوگیری از افشای اطالعات به افراد غیر مجاز می باشد جزوه حریم خصوصی و امنیت اینترنت به معنای دیگر یعنی اطمینان از این که اطالعات تنها میتوانند دردسترس کسانی باشند که مجوز دارند. به عنوان مثال زمانی که شما از طریق اینترنت توسط کارت اعتباری اقدام به خرید مینمایید اطالعات کارت اعتباری نباید بر روی اینترنت منتشر شود بلکه از روش های رمز نگاری استفاده و یا مکانیزم های جدیدی که اصل اطالعات را پنهان مینمایند. یکپارچگی یکپارچگی به معنی حفاظت و دقت و صحت اطالعات به بیان دیگر به معنی جزوه حریم خصوصی و امنیت اینترنت جلوگیری از تغییر اطالعات به صورت غیر مجاز است. به عنوان مثال اعتبار سنجی داده ها در نرم افزار ها در جهت حفظ یکپارچگی اطالعات است مثال یک کد پستی عددی ۱۰ رقمی است بنابراین سیستم اطالعاتی نباید عددی با تعداد ارقام بیشتر یا کمتر بپذیرد. در مثالی دیگر در یک سیستم دانشجویی نمرات دانشجویان در محدوده ی صفر تا بیست است و سیستم برای حفظ یکپارچگی نباید خارج از آن محدوده اطالعات بپذیرد.جزوه تایپ شده حریم خصوصی و امنیت اینترنت

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.