خلاصه کتاب حقوق اساسی ۱

جزوه حقوق اساسی ۱
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حقوق اساسی گروهی از حقوق جزوه حقوق اساسی ۱ هستند که با درجه بالایی از حمایت در برابر تعدی به رسمیت شناخته شده اند. این حقوق به طور خاص در قانون اساسی مشخص شده است ، یا طبق روند قانونی مشخص شده است. هدف ۱۶ توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد، بر پیوند بین ارتقای حقوق بشر و حفظ صلح تأکید می کند. [۱] جزوه حقوق اساسی ۱
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.