خلاصه کتاب حقوق مدنی ۴

جزوه حقوق مدنی ۴
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نون واقع گرایانه، قانون را در قالب فرآیندهای قضایی توصیف می کند. جزوه حقوق مدنی ۴ اولیور وندل هلمز اظهار داشت: “قانون بیانیه شرایطی است که در آن زور عمومی از طریق دادگاه اعمال می شود.”
به گفته بنجامین ناتان کاردوزو که بیان کرد: “اصل یا قاعده رفتاری که به گونه ای ایجاد شده است که پیش بینی را با اطمینان معقول توجیه کند که در صورت اعتراض به اقتدار آن توسط دادگاه ها اجرا شود، یک اصل یا قاعده قانون است.” جزوه حقوق مدنی ۴
همانطور که در تعاریف قانون فوق آمده است، رفتار انسان در جامعه به کمک قانون کنترل می شود. جزوه حقوق مدنی ۴ به همکاری بین اعضای یک جامعه کمک می کند. قانون همچنین به جلوگیری از هرگونه تضاد منافع احتمالی کمک می کند و همچنین به حل آنها کمک می کند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.