خلاصه کتاب حقوق مدنی ۸

جزوه حقوق مدنی ۸
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
جزوه حقوق مدنی ۸ حقوق مدنی مبارزه ای برای عدالت جزوه حقوق مدنی ۸ بود که عمدتاً در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ برای سیاهپوستان آمریکایی برای به دست آوردن حقوق برابر تحت قانون در ایالات متحده صورت گرفت. جنگ داخلی رسما برده داری را لغو کرد، اما به تبعیض 01445241ه سیاه پوستان پایان نداد – آنها همچنان اثرات مخرب نژادپرستی را تحمل کردند، به ویژه در جنوب. در اواسط قرن بیستم، سیاه‌پوستان آمریکایی بیش از اندازه تعصب و خشونت 01445241ه خود داشتند. آنها به همراه بسیاری از سفیدپوستان آمریکایی بسیج شدند و مبارزه بی سابقه ای را برای برابری آغاز کردند که دو دهه طول کشید.
جزوه حقوق مدنی ۸

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.