خلاصه کتاب دستگاه گردش خون

جزوه دستگاه گردش خون
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
نمایی از روبرو
قلب خون اکسیژن دار را به بدن و خون جزوه دستگاه گردش خون بدون اکسیژن را به ریه ها پمپاژ می کند. در انسان قلب یکی وجود دارد دهلیز و یک بطن برای هر گردش خون، و با هر دو سیستمیک و گردش خون ریوی چهار اتاق در مجموع وجود دارد: دهلیز چپ ، بطن چپ ، دهلیز راست و بطن راست. دهلیز راست حفره بالایی سمت راست قلب است. خونی که به دهلیز راست بازگردانده می‌شود، اکسیژن‌زدایی می‌شود (فقیر از نظر اکسیژن) و به بطن راست می‌رود تا از طریق شریان ریوی به ریه‌ها برای اکسیژن‌رسانی مجدد و حذف دی‌اکسید کربن پمپ شود. دهلیز چپ خون تازه اکسیژن‌دار را از ریه‌ها و همچنین ورید ریوی دریافت می‌کند که به بطن چپ قوی منتقل می‌شود تا از طریق آئورت به اندام‌های مختلف بدن پمپ شود.
جزوه دستگاه گردش خون
نوشتار اصلی: گردش خون کرونر
خود قلب با اکسیژن و مواد مغذی از طریق یک “حلقه” کوچک از گردش خون سیستمیک تامین می شود و مقدار بسیار کمی از خون موجود در چهار اتاق دریافت می کند. سیستم گردش خون کرونری خون رسانی به عضله قلب را فراهم می کند. گردش خون کرونری در نزدیکی مبدا آئورت توسط دو شریان کرونر شروع می شود : شریان کرونری راست و شریان کرونر چپ . پس از تغذیه عضله قلب، خون از طریق وریدهای کرونر به داخل سینوس کرونری و از این ورید به دهلیز راست باز می گردد. جریان برگشتی خون از طریق دهانه آن در طی سیستول دهلیزی توسط دریچه تبس جلوگیری می شود. کوچکترین رگهای قلبی تخلیه مستقیما به اتاق های قلب. جزوه دستگاه گردش خون

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.