خلاصه کتاب رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

جزوه رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حالی که طراحی‌های مدرن با مداد رنگی ممکن است جزوه رسم فنی و نقشه کشی ساختمان به مرزی بین طراحی و نقاشی نزدیک شوند یا از آن عبور کنند. در اصطلاح غربی، طراحی از نقاشی متمایز است، حتی اگر رسانه های مشابه اغلب در هر دو کار به کار می روند. رسانه های خشک که معمولاً با نقاشی همراه است، مانند گچ، ممکن است در پاستل استفاده شودنقاشی ها طراحی ممکن است با یک محیط مایع انجام شود که با قلم مو یا قلم اعمال شود. تکیه‌گاه‌های مشابه نیز می‌توانند به هر دو مورد کمک کنند: نقاشی معمولاً شامل استفاده از رنگ مایع روی بوم یا پانل‌های آماده شده است، اما گاهی اوقات ابتدا یک زیرکشه روی همان تکیه‌گاه کشیده می‌شود.
طراحی اغلب اکتشافی است، با تأکید قابل توجه بر مشاهده، حل مسئله و ترکیب. طراحی همچنین به طور مرتب برای آماده سازی یک نقاشی استفاده می شود و تمایز آنها را بیشتر مبهم می کند. نقشه هایی که برای این منظور ایجاد می شوند مطالعات نامیده می شوند.
جزوه رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
مادام پالمیر با سگش ، ۱۸۹۷٫ هانری دو تولوز لوترک
انواع مختلفی از طراحی وجود دارد، از جمله طراحی فیگور ، کاریکاتور ، ابله ، و جزوه رسم فنی و نقشه کشی ساختمان آزاد . روش‌های ترسیم زیادی نیز وجود دارد، مانند خط کشی، استپیپلینگ، سایه‌زنی ، روش سوررئالیستی گرافومانیا آنتوپیک (که در آن نقطه‌هایی در محل ناخالصی‌ها در یک صفحه کاغذ خالی ایجاد می‌شود و سپس خطوطی بین نقاط ایجاد می‌شود). و ردیابی (طراحی روی کاغذ نیمه شفاف، مانند کاغذ ردیابی ، در اطراف طرح کلی اشکال از قبل موجود که از طریق کاغذ نشان داده می شوند).
یک طراحی سریع و اصلاح نشده ممکن است طرح نامیده شود .
در زمینه‌های خارج از هنر، نقشه‌های فنی یا نقشه‌های ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، مداره جزوه رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.