خلاصه کتاب روانشناسی کار

جزوه روانشناسی کار
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
این فصل به عنوان مقدمه ای بر جزوه روانشناسی کار  عمل می کند . دو کانون روان‌شناسی کار، نقد گفتمان‌های موجود درباره کار و حرفه و چارچوبی برای دیدگاهی جدید برای درک ماهیت روان‌شناختی کار، مرور می‌شود. سپس خلاصه‌ای کوتاه از هر یک از بخش‌ها و فصل‌های این با از نحوه عملکرد این مشارکت‌ها، به‌طور مستقل و جمعی، ارائه می‌شود تا پایه و اساس یک گفتمان شرافتمندانه و فراگیر در مورد نقش کار در زندگی مردم ایجاد شود. فصل با پیشنهادهایی برای پیشبرد دیدگاه روانشناسی کار به پایان می رسد.جزوه روانشناسی کار
کلمات کلیدی: روانشناسی کار ، کار ، توسعه شغلی ، روانشناسی سازمانی ،  ، ، مشاوره شغلی
جزوه روانشناسی کار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.