خلاصه کتاب روش تحقیق پیشرفته رشته جامعه شناسی

جزوه روش تحقیق پیشرفته رشته جامعه شناسی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
ن ایده ها و شواهد است. ایده ها به محققان اجتماعی کمک جزوه روش تحقیق پیشرفته رشته جامعه شناسی می کنند تا شواهد را درک کنند و محققان از شواهد برای بسط، اصلاح و آزمایش ایده ها استفاده می کنند.” پژوهش اجتماعی از طریق جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها سعی در ایجاد یا اعتبار سنجی نظریه ها دارد و هدف آن کاوش، توصیف، تبیین و پیش بینی است . هرگز نباید با فلسفه یا اعتقاد اشتباه شود. هدف پژوهش اجتماعی یافتن الگوهای اجتماعی نظم در زندگی اجتماعی است و معمولاً با گروه های اجتماعی (مجموعه افراد) سروکار دارد ، نه خود افراد (اگرچه علم روانشناسی در اینجا استثناست). تحقیقات را می‌توان به تحقیقات محض و تحقیقات کاربردی تقسیم کرد . تحقیقات محض در زندگی واقعی کاربرد ندارد، در حالی که تحقیقات کاربردی تلاش می کند تا بر دنیای واقعی تأثیر بگذارد.
هیچ قانون در وجود علوم اجتماعی که به موازات قوانین در علوم طبیعی .جزوه روش تحقیق پیشرفته رشته جامعه شناسی  یک قانون در علوم اجتماعی یک تعمیم جهانی در مورد یک طبقه از حقایق است . واقعیت یک پدیده مشاهده شده است و مشاهده به این معناست که محقق آن را دیده، شنیده یا تجربه کرده است. یک نظریه توضیحی سیستماتیک برای مشاهداتی است که به جنبه خاصی از زندگی اجتماعی مربوط می شود. مفاهیم بلوک های ساختمانی اساسی نظریه هستند و عناصر انتزاعی هستند که طبقاتی از جزوه روش تحقیق پیشرفته رشته جامعه شناسی پدیده ها را نشان می دهند. بدیهیات یا فرضیه ها ادعاهای اساسی هستند که فرض می شود درست هستند. گزاره هانتایجی هستند که بر اساس تحلیل بدیهیات در مورد روابط بین مفاهیم به دست می‌آیند. فرضیه ها انتظارات مشخصی درباره واقعیت تجربی هستند که از گزاره ها به دست می آیند . تحقیقات اجتماعی شامل آزمایش این فرضیه ها برای بررسی صحت آنهاست.
تحقیقات اجتماعی شامل ایجاد یک نظریه، عملیاتی سازی ( اندازه گیری متغیرها) جزوه روش تحقیق پیشرفته رشته جامعه شناسی و مشاهده (جمع آوری واقعی داده ها برای آزمایش رابطه فرضی) است. نظریه های اجتماعی به زبان متغیرها نوشته شده اند، به عبارت دیگر، نظریه ها روابط منطقی بین متغیرها را توصیف می کنند. متغیرها مجموعه‌ای منطقی از ویژگی‌ها هستند که افراد «حامل» آن متغیرها هستند (مثلاً جنسیت می‌تواند متغیری با دو ویژگی باشد: مذکر و مؤنث ). متغیرها نیز به متغیرهای مستقل (داده) تقسیم می شوند که بر متغیرهای وابسته تأثیر می گذارد(که دانشمندان سعی در توضیح آن دارند). به عنوان مثال، در مطالعه ای در مورد چگونگی ارتباط دوزهای مختلف یک دارو با شدت علائم یک بیماری، معیار شدت علائم بیماری یک متغیر وابسته است و تجویز دارو در دوزهای مشخص متغیر مستقل محققان مقادیر مختلف متغیر وابسته (شدت علائم) را با هم مقایسه کرده و تلاش خواهند کرد تا نتیجه گیری کنند.
جزوه روش تحقیق پیشرفته رشته جامعه شناسی
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.