خلاصه کتاب زبان تخصصی بهداشت حرفه ای

جزوه زبان تخصصی بهداشت حرفه ای
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
ن یک مفهوم کلی استفاده می‌شود، «زبان» ممکن است جزوه زبان تخصصی بهداشت حرفه ای به توانایی شناختی برای یادگیری و استفاده از سیستم‌های ارتباطی پیچیده یا توصیف مجموعه‌ای از قوانین تشکیل دهنده این سیستم‌ها اشاره داشته باشد. یا مجموعه ای از گفته هایی که می توان از آن قوانین تولید کرد. همه زبان‌ها برای ارتباط دادن نشانه‌ها به معانی خاص به فرآیند نشانه‌شناسی تکیه می‌کنند. زبان‌های شفاهی ، دستی و لمسی حاوی یک سیستم واج‌شناختی هستند که نحوه استفاده از نمادها را برای تشکیل دنباله‌هایی به نام کلمات یا تکواژها و نحوی کنترل می‌کند. سیستمی که نحوه ترکیب کلمات و تکواژها برای تشکیل عبارات و گفته ها را کنترل می کند.
مطالعه علمی زبان را زبان شناسی می نامند . بررسی انتقادی جزوه زبان تخصصی بهداشت حرفه ای زبان‌ها، مانند فلسفه زبان ، روابط بین زبان و اندیشه و غیره، از جمله اینکه کلمات چگونه تجربه را نشان می‌دهند، حداقل از زمان گورگیاس و افلاطون در تمدن یونان باستان مورد بحث بوده است . متفکرانی مانند روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸) بحث کرده اند که زبان از احساسات سرچشمه می گیرد، در حالی که دیگران مانند کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴) معتقدند که زبان ها از تفکر عقلانی و منطقی سرچشمه می گیرند. فیلسوفان قرن بیستم مانند ویتگنشتاین(۱۸۸۹-۱۹۵۱) استدلال کرد که فلسفه در واقع مطالعه خود زبان است. از چهره های اصلی زبان شناسی معاصر این دوران می توان به فردیناند دو سوسور و نوام چامسکی اشاره کرد .
جزوه زبان تخصصی بهداشت حرفه ای

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.