خلاصه کتاب شیمی بهداشت محیط

جزوه شیمی بهداشت محیط
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجزیه و تحلیل شیمیایی  جزوه شیمی بهداشت محیط کمی بخش مهمی از شیمی محیطی است، زیرا داده هایی را فراهم می کند که اکثر مطالعات زیست محیطی را چارچوب می دهد. [۱۰]
تکنیک های تحلیلی معمول مورد استفاده برای تعیین کمی در شیمی محیط زیست شامل شیمی تر کلاسیک مانند وزن سنجی ، titrimetric و الکتروشیمیایی روش. روش های پیچیده تری در تعیین فلزات کمیاب و ترکیبات آلی استفاده می شود. فلزات معمولاً با طیف‌سنجی اتمی و طیف‌سنجی جرمی اندازه‌گیری می‌شوند : طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) و جزوه شیمی بهداشت محیط اتمی پلاسمای جفت القایی (ICP-AES) یا طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت القایی (ICP-MS). ترکیبات آلی از جمله PAH ها معمولاً با استفاده از روش های طیف سنجی جرمی مانندکروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC/MS) و کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی (LC/MS). طیف سنجی جرمی پشت سر هم MS/MS و طیف سنجی جرمی با وضوح بالا/دقیق HR/AM بخش فرعی در هر تریلیون تشخیص را ارائه می دهند. روش‌های غیر MS با استفاده از GCs و LCs که دارای آشکارسازهای جهانی یا خاص هستند، هنوز جزء اصلی زرادخانه ابزارهای تحلیلی موجود هستند.
پارامترهای دیگری که اغلب در شیمی محیطی اندازه گیری می شوند، رادیو جزوه شیمی بهداشت محیط هستند . اینها آلاینده هایی هستند که مواد رادیواکتیو مانند ذرات آلفا و بتا را منتشر می کنند که برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک است. برای این اندازه‌گیری‌ها معمولاً از شمارنده ذرات و شمارنده‌های سوسوزن استفاده می‌شود. سنجش های زیستی و ایمونواسی برای ارزیابی سمیت اثرات شیمیایی بر موجودات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز PCR قادر به شناسایی گونه‌های باکتری و سایر ارگانیسم‌ها از طریق جداسازی و تکثیر ژن خاص DNA و RNA است و به عنوان یک تکنیک ارزشمند برای شناسایی آلودگی میکروبی محیطی نویدبخش است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.