خلاصه کتاب شیمی فیزیک مواد

جزوه شیمی فیزیک مواد
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شیمی و فیزیک مواد به ارتباطات کوتاه، مقالات تحقیقاتی کامل و مقالات ویژه در مورد روابط متقابل بین ساختار، خواص، پردازش و عملکرد مواد اختصاص دارد. ویراستاران از دست‌نوشته‌های مربوط به جزوه شیمی فیزیک مواد همه موضوعات متالورژی، مهندسی و سرامیک کاربردی، پلیمرهای تخصصی، کامپوزیت‌ها، مواد کم D، اصلاح سطح و پوشش‌ها با تأکید بر مواد انرژی‌زا، مواد سبز، مواد نوری الکترونیک، الکترونیک، مغناطیسی و … استقبال می‌کنند. مواد نیمه بب، بیومواد، مواد پایدار، تخریب و قابلیت اطمینان، و مدل سازی مواد.
درباره شیمی مواد و فیزیک
مواد شیمی و فیزیک است مجله پوشش فن آوری / زمینه / دسته ها مربوط به فیزیک ماده چگال (Q2)؛ علوم مواد (متفرقه) (Q2) . توسط Elsevier BV منتشر شده است . رتبه کلی شیمی مواد و فیزیک ۶۳۹۴ است . جزوه شیمی فیزیک مواد بر اساس رتبه بندی SCImago Journal (SJR) ، این مجله دارای رتبه ۰٫۷۶۴ است.. رتبه مجله SCImago شاخصی است که تأثیر علمی مجلات را اندازه گیری می کند. تعداد استنادهای دریافت شده توسط یک مجله و اهمیت مجلاتی که این استنادها از کجا آمده اند را در نظر می گیرد. SJR به عنوان جایگزینی برای ضریب تأثیر مجله (یا میانگین تعداد استنادهای دریافت شده در ۲ سال گذشته) عمل می کند. این مجله دارای شاخص h از ۱۵۲ . بهترین چارک برای این مجله است Q2 .
ISSN مجله شیمی و فیزیک مواد ۲۵۴۰۵۸۴ است . شماره سریال استاندارد بین المللی (ISSN) یک کد منحصر به فرد ۸ رقمی است. برای شناسایی مجلات، روزنامه ها، مجلات دوره ای و مجلات در انواع مختلف، چه رسانه های جزوه شیمی فیزیک مواد چاپی یا الکترونیکی استفاده می شود. شیمی مواد و فیزیک در مجموع ۱۰۶۹۸ مقاله در طول ۳ سال گذشته (سال ۲۰۲۰ قبل) ذکر شده است.
شیمی مواد و ضریب تاثیر فیزیک ۲۰۱۹-۲۰۲۰
ضریب تاثیر (IF) 2019 از مواد شیمی و فیزیک است ۳٫۴۰۸ است، که در سال ۲۰۲۰ به عنوان در هر تعریف آن محاسبه می شود. شیمی مواد و فیزیک IF با ضریب ۰٫۶۳ افزایش یافته است و درصد تغییر تقریبی ۲۲٫۵۵٪ در مقایسه جزوه شیمی فیزیک مواد با سال قبل ۲۰۱۸ است که روند افزایشی را نشان می دهد . ضریب تأثیر (If) که به عنوان ضریب تأثیر مجله (JIF) نیز شناخته می‌شود، در یک مجله دانشگاهی، معیاری از میانگین سالانه تعداد استناد به مقالات اخیر منتشر شده در آن مجله است. این بر اساس داده های Web of Science است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.