خلاصه کتاب صورت مغایرت بانکی

جزوه صورت مغایرت بانکی
دانلود فایل
جزوه صورت مغایرت بانکی
برای درک صورت مغایرت بانکی ابتدا باید مفاهیم زیر را به جزوه صورت مغایرت بانکی هنرجویان توضیح دهیم اعلامیه بدهکار : گاهی اوقات بانک مبالغی را از حساب مشتری مانند هزینه کارمزد، هزینه واخواست و … برداشت میکند و اعلامیه ای به مشتری ارسال میکند که به اعلامیه بدهکار مشهور است. اعلامیه بستانکار: گاهی اوقات بانک مبالغی مانند واریزی مشتریان به حساب موسسه و……. را به حساب موسسه واریز مینماید و اعلامیه ای به موسسه ارسال میکند که به اعلامیه بستانکار مشهور است. در مرحله دوم باید به هنرجویان این نکته تفهیم شود که:  موسسه یا شرکت طبق اصول حسابداری چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه اضافه نماید باید آن را جزوه صورت مغایرت بانکی بدهکار و درصورتیکه بخواهد آن را کسر نماید باید آن را بستانکار نماید به خاطر اینکه موجودی نقد (بانک) که یک دارایی است افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار میشود. جزوه صورت مغایرت بانکی
بانک چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه واریز یا اضافه نماید باید آن را در ستون بسانکار حساب خود و بر عکس چنانچه مبالغی را از حساب شرکت یا موسسه برداشت نماید باید آن را در ستون بدهکار خود وارد نماید علت این امر آن است که مبالغی که به حساب شرکت یا موسسه واریز میشود برای شرکت به عنوان دارایی و برای بانک سپرده محسوب میشود که نوعی بدهی تلقی میشود و افزایش بدهی را طبق اصول حسابداری بستانکار و کاهش آن را بدهکار مینماییم. تهیه کننده : جواد عابدی صدقیانی ۴ مغایرت در اصطلاح به معنای اختلاف میباشد و تهیه صورت مغایرت بانکی به این دلیل است که گاهی بین صورتحساب بانک با صورت حساب بانک در دفتر کل جزوه صورت مغایرت بانکی شرکت اختلاف پیش میآید این اختلاف میتواند ناشی از عوامل زیر باشد. هنرآموزان عزیز توجه فرمایند که یک جلسه یا بیشتر به ذکر عوامل مغایرت بپردازند و در جلسه بعدی از دانش آموزان این عوامل پرسیده شود زیرا مبنای تهیه صورت مغایرت بانکی را همین عوامل تشکیل میدهد. عوامل مغایرت بین صورتحساب بانک با مانده حساب بانک دفاتر موسسه این اختلاف را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: جزوه صورت مغایرت بانکی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.