خلاصه کتاب فارسی دوازدهم انسانی

جزوه فارسی دوازدهم انسانی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
شود. [۶۴] [۶۶]این منطقه که شامل نواحی کنونی شمال جزوه فارسی دوازدهم انسانی غربی افغانستان و همچنین بخش‌هایی از آسیای مرکزی می‌شد، نقش پیشرو در ظهور فارسی نو داشت. خراسان که وطن اشکانیان بود در زمان ساسانیان ایرانی شد. بنابراین فارسی دری جای زبان اشکانی را گرفت که در اواخر عصر ساسانیان از کاربرد خارج شده بود. [۶۴] فارسی جدید واژه های بیگانه بسیاری از جمله از زبان های شرقی شمالی و شمالی ایران مانند سغدی و به ویژه اشکانی را در خود جای داده است. [۶۷]
گذار به پارسی نو در دوران سه سلسله شاهزادگان ایرانی الاصل، سلسله طاهریان (۸۲۰–۸۷۲)، صفاریان (۸۶۰–۹۰۳) و امپراتوری سامانیان (۸۷۴–۹۹۹) کامل شده بود. [۶۸] عباس از مرو است که به عنوان اولین خنیاگر به آیه شعار در زبان فارسی نو و بعد از او اشعار ذکر حنظله بادغیسی از جمله معروف ترین بین فارسی زبانان از زمان بود. [۶۹]
نخستین اشعار زبان فارسی، زبانی که در تاریخ دری نامیده م جزوه فارسی دوازدهم انسانی ی شد، در افغانستان امروزی پدیدار شد. [۷۰] اولین شاعر شاخص پارسی گوی رودکی بود . او در قرن دهم، زمانی که سامانیان در اوج قدرت بودند، شکوفا شد. شهرت او به عنوان یک شاعر دربار و به عنوان یک موسیقیدان و خواننده 989 باقی مانده است، اگرچه کمی از شعر او حفظ شده است. در میان آثار گمشده او افسانه‌های منسجمی است که در کلیلا و دیمنا گردآوری شده است . [۲۱]
این زبان از قرن یازدهم به بعد از نظر جغرافیایی گسترش یافت و  جزوه فارسی دوازدهم انسانی رسانه ای بود که از جمله از طریق آن، ترک های آسیای مرکزی با اسلام و فرهنگ شهری آشنا شدند. فارسی جدید به طور گسترده ای به عنوان زبان فرامنطقه ای استفاده می شد ، وظیفه ای که به دلیل ریخت شناسی نسبتاً ساده آن کمک می کرد، و این وضعیت حداقل تا قرن نوزدهم ادامه داشت. [۷۱] : در اواخر قرون وسطی، زبان ادبی اسلامی جدید در مدل فارسی ایجاد شد ترکی عثمانی ، جغتایی ، Dobhashi و اردو، که به عنوان “زبان های دختر ساختاری” فارسی محسوب می شود. [۷۱] جزوه فارسی دوازدهم انسانی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.