خلاصه کتاب فارماکولوژی پرستاری

جزوه فارماکولوژی پرستاری
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیمار راست: بیمار را با حداقل دو شناسه، جزوه فارماکولوژی پرستاری مانند نام و تاریخ تولد، تأیید کنید. همچنین مطمئن شوید که آنها درک درستی از دارو و هرگونه عوارض جانبی احتمالی دارند.
دوز مناسب: دوز را با استفاده از یک مرجع جزوه فارماکولوژی پرستاری دارویی ف01445241 تأیید کنید. در صورت تایید نشدن، دوز را محاسبه کرده و با پرستار یا پزشک دیگری چک کنید.
زمان مناسب: تعداد دفعات مصرف دارو را تأیید کنید و با بیمار در مورد آخرین دوز مصرفی خود مشورت کنید.
مسیر راست: اطمینان از مناسب بودن مسیر سفارش داده شده و اینکه آیا بیمار می تواند دارو را از این مسیر دریافت کند یا خیر.
مستندات صحیح: به محض اینکه دارو تجویز شد، تجویز دارو را مستند کنید. استفاده از نرم افزار حرفه ای بالینی می تواند ثبات را تضمین کند.
تداخلات دارویی تداخلات جزوه فارماکولوژی پرستاری
دارویی یکی از نکات کلیدی در هنگام تجویز دارو است. تداخل دارویی جایی است که جزء فعال دارو ممکن است با دارو یا محصول دیگری تداخل یا تداخل داشته باشد.
به عنوان مثال، بیماری که چندین بیماری همراه دارد و چندین دارو مصرف می کند در معرض خطر بیشتری برای عوارض جانبی دارویی قرار دارد. به عنوان یک مثال عملی، بسیاری از داروهای گیاهی با وارفارین تداخل دارند که خطر خونریزی را افزایش می دهد. جزوه فارماکولوژی پرستاری
دکتر استوکس پریش می‌گوید: «اگر از داروها و تداخلات آن اطلاعی نداشته باشید، کمتر احتمال دارد که بفهمید تداخل دارویی کشنده چیست.
یک مثال خوب، تعامل بین کلاریترومایسین و مسدودکننده‌های کانال کلسیم (مانند آملودیپین) است – تجویز آنها با هم می‌تواند باعث افت فشار خون و نارسایی حاد کلیوی شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.