خلاصه کتاب قراردادهای ارتباطی امن

جزوه قراردادهای ارتباطی امن
دانلود فایل
جزوه قراردادهای ارتباطی امن
از امواج رادیویی استفاده می کند و خط دید مستقیم برای برقراری ارتباط الزم دارد. بر خالف تلفن های همراه و یا دیگر دستگاههای Wireless ،این سیستم ها از آنتن های ثابت استفاده می کنند و به طور کلی می توانند جانشین مناسبی برای شبکه های کابلی باشند و می توانند برای ارتباطات پرسرعت اینترنت و یا تلویزیون مورد استفاده قرار گیرند.امواج رادیویی وجود دارند که می توانند اطالعات بیشتری را انتقال دهند و در نتیجه از هزینه ها می کاهند. جزوه قراردادهای ارتباطی امن

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.