خلاصه کتاب محیط زیست و بهداشت

جزوه محیط زیست و بهداشت
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انجام دهند تا مطمئن شوند که فعالیت های آنها به کسی آسیب نمی رساند. معمولا، با کیفیت – تضمین کیفیت و کنترل کیفیت – متصل شده است به شکل تقسیم شرکت شناخته شده به عنوان HSQE .
از نقطه نظر ایمنی ، شامل ایجاد تلاش‌ها و رویه‌های سازمان‌یافته برای شناسایی خطرات محیط کار و کاهش تصادفات و قرار گرفتن در معرض موقعیت‌ها و مواد مضر است. همچنین شامل آموزش پرسنل در زمینه جزوه محیط زیست و بهداشت پیشگیری از حوادث، واکنش به حوادث، آمادگی اضطراری و استفاده از لباس و تجهیزات حفاظتی می باشد.
سلامت بهتر در قلب آن باید توسعه فرآیندهای ایمن، با کیفیت بالا و جزوه محیط زیست و بهداشت سازگار با محیط زیست، شیوه‌های کاری و فعالیت‌های سیستمی باشد که از خطر آسیب به افراد به طور کلی، اپراتورها یا بیماران جلوگیری یا کاهش دهد.
از نقطه نظر زیست محیطی ، این شامل ایجاد یک رویکرد سیستماتیک برای جزوه محیط زیست و بهداشت پیروی از مقررات زیست محیطی، مانند مدیریت پسماند یا انتشار گازهای گلخانه ای در تمام مسیر برای کمک به سایت برای کاهش ردپای کربن شرکت است .
الزامات نظارتی نقش مهمی در نظم و انضباط EHS ایفا می کند و مدیران EHS باید جزوه محیط زیست و بهداشت مقررات مربوط به EHS را شناسایی و درک کنند که پیامدهای آن باید به مدیریت اجرایی اطلاع داده شود تا شرکت بتواند اقدامات مناسب را اجرا کند. سازمان‌های مستقر در ایالات متحده مشمول مقررات EHS در کد مقررات فدرال ، به ویژه CFR 29، ۴۰، و ۴۹ هستند. ، در صورت لزوم [۱]

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.