خلاصه کتاب مدیریت تحول سازمان

جزوه مدیریت تحول سازمان
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ر این امر نیاز روزافزون به تغییر و در نتیجه مدیریت تغییر است. رشد جزوه مدیریت تحول سازمان فناوری همچنین تأثیر ثانویه ای بر افزایش در دسترس بودن و در نتیجه پاسخگویی دانش دارد. دسترسی آسان به اطلاعات منجر به بررسی بی سابقه سهامداران و رسانه ها و فشار بر مدیریت شده است. در شرایطی که محیط کسب‌وکار تغییرات زیادی را تجربه می‌کند، سازمان‌ها باید یاد بگیرند که با تغییرات نیز راحت باشند. بنابراین، توانایی مدیریت و انطباق با تغییرات سازمانی یک توانایی ضروری در محیط کار امروزی است. با این حال، تغییرات عمده و سریع سازمانی عمیقاً دشوار است، زیرا ساختار، فرهنگ، و روال سازمان‌ها اغلب منعکس‌کننده یک تغییر مداوم و دشوار است.[۱۸] جزوه مدیریت تحول سازمان
با توجه به رشد فناوری، تغییرات سازمانی مدرن عمدتاً توسط نوآوری های بیرونی جزوه مدیریت تحول سازمان به جای عوامل داخلی ایجاد می شود. هنگامی که این تحولات رخ می دهد، سازمان هایی که سریع ترین سازگاری را انجام می دهند، یک مزیت رقابتی برای خود ایجاد می کنند، در حالی که شرکت هایی که از تغییر امتناع می ورزند عقب می مانند. [۱۹] این می تواند منجر به ضرر شدید سود و/یا سهم بازار شود. تغییرات سازمانی مستقیماً بر تمام بخش ها و کارکنان تأثیر می گذارد. کل شرکت باید یاد جزوه مدیریت تحول سازمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.