خلاصه کتاب مدیریت تولید و عملیات ارشد

جزوه مدیریت تولید و عملیات ارشد
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
مدیریت تولید یا مدیر تولید ممکن است به موارد جزوه مدیریت تولید و عملیات ارشد  زیر اشاره داشته باشد:
مدیریت فرآیند تولید ، فناوری‌ها و روش‌های مورد استفاده برای تعریف نحوه تولید محصولات
مدیر تولید (موسیقی) ، مسئول گروه فنی
مدیر تولید (تئاتر) ، مسئول اجرای یک تولید در محدوده امکان فنی
مدیر تولید واحد ، مسئول مدیریت یک تولید فیلم یا تلویزیون
مدیریت تولید پروژه ،
جزوه مدیریت تولید و عملیات ارشد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.