خلاصه کتاب مستند سازی

جزوه مستند سازی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی هم در موضوع موضوع و هم در نوشتن، مدیریت محتوا و معماری اطلاعات جزوه مستند سازی پیشینه دارند. نویسندگان فنی معمولاً با کارشناسان موضوعی (SMEs) مانند مهندسان، کارشناسان فنی، متخصصان پزشکی و غیره برای تعریف و سپس ایجاد اسناد برای برآورده کردن نیازهای کاربر همکاری می کنند. ارتباطات شرکتی شامل انواع دیگری از اسناد مکتوب است، به عنوان مثال:
ارتباطات بازار (MarCom): نویسندگان MarCom تلاش می کنند ارزش پیشنبب شرکت را از طریق انواع رسانه های چاپی، الکترونیکی و اجتماعی منتقل کنند. این حوزه از نوشتن شرکتی اغلب درگیر پاسخگویی به پیشنهادات است.
ارتباطات فنی (TechCom): نویسندگان فنی محصول یا خدمات یک شرکت را مستند می کنند. انتشارات فنی می تواند شامل راهنمای کاربر، راهنمای نصب و پیکربندی، و روش های عیب یابی و تعمیر باشد. جزوه مستند سازی
نگارش حقوقی : این نوع اسناد اغلب توسط وکلا یا حقوقدانان تهیه می شود.
اسناد انطباق: این نوع اسناد، رویه‌های عملیاتی استاندارد (SOPs) را برای هر گونه نیاز به انطباق با مقررات، مانند تأیید ایمنی، مالیات، تأمین مالی، تأیید فنی و همه موارد، کدگذاری می‌کند.
مستندات مراقبت های بهداشتی: این زمینه از اسناد شامل ثبت و اعتبارسنجی به موقع رویدادهایی است که در طول ارائه مراقبت های بهداشتی رخ داده است. [۱۰]
اسناد در علوم کامپیوتر جزوه مستند سازی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.