خلاصه کتاب مسولیت مدنی

جزوه مسولیت مدنی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جزوه مسولیت مدنی گذشته در مورد ماده ۳۳۳ ق.م بحث کردیم که به تعریف بیع می پردازد و می گوید بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و عرض کردیم که در اینجا عین همان مبیع است و مبیع همان عین است که تملیک می شود و گفتیم که عین سه نوع است:عین معین،کلی و کلی در معین که توضیحات آنها را ارائه دادیم و نتیجه اینکه سه نوع بیع داریم از این جهت به سه قسمت تقسیم می شود: بیع معین این میز را فروختم ، بیع کلی ۹۰۰ کیلو برنج دم سیاه فروختنم و بیع کلی در معین ۹۰۰ کیلو از این هزار کیلو را فروختم  جزوه مسولیت مدنی
☆نکته: وقتی معامله ای انجام میدهیم به محض این که معامله را انجام میدهیم و می گوییم خریدم و فروختم ایجاب و قبول یا امضا می کنیم که به منزله ایجاب و قبول است و دیگر معامله انجام شده است و تحویل مبیع یا تحویل ثمن از شرایط صحت بیع نیست مثلاً در بنگاه املاک خودروی میخرید و مبایعه نامه تنظیم می شود و می گوییم خریدم و طرف میگوید فروختم و امضا می کنید منتهی نه شما خودرو را تحویل میگیرید و نه طرف ثمن را از شما تحویل می گیرد در واقع هیچ داد و ستدی انجام نمی شود جزوه مسولیت مدنی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.