خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

جزوه مقدمه علم حقوق
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ شخصی را نمی توان در قبال یک جرم بزرگ یا جنایت جزوه مقدمه علم حقوق ننگین پاسخگو نگه داشت، مگر با ارائه یا کیفرخواست هیئت منصفه بزرگ، مگر در مواردی که در نیروهای زمینی یا دریایی، یا در شبه نظامیان پیش می آید. در خدمت واقعی در زمان جنگ یا خطر عمومی؛ و همچنین هیچ شخصی نباید مشمول همان جرم شود که دو بار جان یا اعضای بدن را به خطر بیندازد. در هیچ دعوای کیفری مجبور به شهادت 01445241ه خود، یا محرومیت از جان، آزادی یا مال، بدون روند قانونی عادلانه نمی شود. اموال خصوصی نیز نباید برای استفاده عمومی، بدون غرامت عادلانه گرفته شود جزوه مقدمه علم حقوق

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.