خلاصه کتاب مهندسی پی

جزوه مهندسی پی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پایه ها پایداری سازه را از سطح زمین تامین می کنند:
توزیع وزن سازه در یک منطقه بزرگ به منظور جلوگیری از جزوه مهندسی پی بارگذاری بیش از حد خاک زیرین (احتمالاً باعث نشست نابرابر).
لنگر انداختن سازه در برابر نیروهای طبیعی از جمله زلزله، سیل، یخبندان، گردباد و باد.
برای ایجاد یک سطح صاف برای ساخت و ساز.
لنگر انداختن سازه به عمق زمین، افزایش پایداری آن و جلوگیری از اضافه بار.
برای جلوگیری از حرکات جانبی سازه پشتیبانی شده (در برخی موارد).
الزامات یک پایه خوب
طراحی و ساخت یک فونداسیون با عملکرد خوب باید دارای برخی الزامات اساسی باشد:
طراحی و ساخت فونداسیون به گونه ای انجام می شود که بتواند جزوه مهندسی پی مرده ها و بارهای وارده را به خاک تحمل کند. این انتقال باید بدون ایجاد هرگونه نشستی که می تواند منجر به هر شکلی از مسائل پایداری سازه شود، انجام شود.
با داشتن یک پایه سفت و سخت برای فونداسیون می توان از نشست های دیفرانسیل جلوگیری کرد. این مسائل در مناطقی که بارهای روی هم از نظر ماهیت یکنواخت نیستند، بارزتر است.
بر اساس خاک و منطقه توصیه می شود که فونداسیون عمیق تری داشته جزوه مهندسی پی باشید تا بتواند از هر گونه آسیب یا ناراحتی محافظت کند. اینها عمدتاً به دلیل مشکل انقباض و تورم ناشی از تغییرات دما ایجاد می شوند.
محل فونداسیون انتخابی باید منطقه ای باشد که تحت تأثیر آثار یا عوامل آتی قرار نگیرد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.