خلاصه کتاب مکانیک سیالات ۱ و ۲ مهندسی مکانیک

جزوه مکانیک سیالات ۱ و ۲ مهندسی مکانیک
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مکانیک سیالات مطالعه رفتار سیالات (مایعات، گازها، خون و پلاسما) جزوه مکانیک سیالات ۱ و ۲ مهندسی مکانیک در حالت استراحت و در حال حرکت است. مکانیک سیالات دارای کاربردهای گسترده ای در مهندسی مکانیک و شیمی، در سیستم های بیولوژیکی و در اخترفیزیک است. در این فصل مکانیک سیالات و کاربرد آن در سیستم های بیولوژیکی ارائه و مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا مکانیک سیالات حاکم بر معادلات و خواص خون توضیح داده می شود. در بخش زیر مدل های مختلفی برای خون به عنوان مایع غیر نیوتنی ارائه شده است. علاوه بر این، جریان خون در سه بخش مهم سیستم قلبی عروقی انسان، شریان‌ها، سیاهرگ‌ها و مویرگ‌ها مورد مطالعه قرار گر جزوه مکانیک سیالات ۱ و ۲ مهندسی مکانیک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.