خلاصه کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
که از ساده و مخلوط کردن از زبان های مختلف به یکی از جدید در یک دوره جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها نسبتا کوتاه از زمان توسعه پیجین تکامل را به یک زبان تمام عیار در حالی که این مفهوم شبیه به یک زبان ترکیبی یا ترکیبی است ، کریول ها اغلب با تمایل به نظام مند کردن دستور زبان موروثی خود مشخص می شوند (مثلاً با حذف بی نظمی ها یا منظم کردن صرف افعال در غیر این صورت نامنظم). مانند هر زبانی، کریول ها با یک سیستم دستور زبان سازگار مشخص می شوند ، واژگان پایدار زیادی دارند وتوسط کودکان به عنوان زبان مادری آنها به دست می آید . [۵] این سه ویژگی زبان کریول را از پیجین متمایز می کند. [۶] کرئولیستیک یا جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.