خلاصه کتاب نقشه برداری رشته معماری

جزوه نقشه برداری رشته معماری
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
این ربات دارای دو منبع اطلاعاتی است: منبع جزوه نقشه برداری رشته معماری و غیرمعمول . هنگامی که یک ربات در حال حرکت است، می تواند از روش های محاسبه مرده مانند ردیابی تعداد دور چرخ های خود استفاده کند. این مربوط به منبع احمقانه است و می تواند موقعیت مطلق ربات را نشان دهد، اما در معرض خطای تجمعی است که می تواند به سرعت رشد کند.
allothetic منبع مربوط سنسورهای ربات، مانند یک دوربین، میکروفون، لیزر ، لیدار یا سونار . [ نیاز به نقل از ] مشکل در اینجا ” همخوانی ادراکی ” است. این بدان معنی است که دو مکان مختلف را می توان به عنوان یکسان درک کرد. به عنوان مثال، در یک ساختمان، تقریباً غیرممکن است که یک مکان را صرفاً با اطلاعات بصری تعیین کنید، زیرا ممکن است همه راهروها یکسان جزوه نقشه برداری رشته معماری به نظر برسند. [۲] مدل های سه بعدی از محیط یک ربات را می توان با استفاده از سنسورهای تصویربرداری برد [۳] یا اسکنرهای سه بعدی تولید کرد . [۴] [۵]
نمایش نقشه
نمایش داخلی نقشه می تواند «متریک» یا «توپولوژیک» باشد: [۶]
چارچوب متریک برای انسان رایج ترین است و فضایی دو بعدی را در نظر می گیرد جزوه نقشه برداری رشته معماری که در آن اشیا را قرار می دهد. اجسام با مختصات دقیق قرار می گیرند. این نمایش بسیار مفید است، اما به نویز حساس است و محاسبه دقیق فاصله ها دشوار است.
چارچوب توپولوژیکی فقط مکان ها و روابط بین آنها را در نظر می گیرد. اغلب، فواصل بین مکان ها ذخیره می شود. سپس نقشه یک نمودار است که در آن گره ها با مکان ها و کمان ها مربوط به مسیرها هستند.
بسیاری از تکنیک ها از نمایش های احتمالی نقشه برای مدیریت عدم قطعیت استفاده می کنند.
سه روش اصلی برای نمایش نقشه وجود دارد، یعنی نقشه های فضای آزاد، نقشه های شی و نقشه های ترکیبی. اینها مفهوم شبکه را به کار می برند، اما اجازه می دهند وضوح شبکه تغییر کند تا جایی که به دقت بیشتری نیاز است، دقیق تر و در جایی که نقشه یکنواخت است، درشت تر شود.
یادگیری نقشه جزوه نقشه برداری رشته معماری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.