خلاصه کتاب پیشگیری از سرطان

جزوه پیشگیری از سرطان
دانلود فایل
جزوه پیشگیری از سرطان
مروزه بیش از ۲۰ میلیون نفر در جهان زندگی می کنند که با بیماری سرطان دست به گریبانند. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰ این رقم به ۳۰ میلیون نفر افزایش یابد. در سال ۲۰۱۲ بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ۲/۸ میلیون مرگ ناشی از سرطان ثبت شده است که ۲۲ درصد از کل مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر را تشکیل میدهد. در حال حاضر سرطانها یکی از مسائل مهم و اصلی بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا میباشد. درکشور ما اهمیت این بیماری در حال افزایش است و به عنوان سومین علت مرگ و میر و دومین گروه بزرگ از بیماریهای مزمن و غیر واگیر بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص داده است. عادتهای جدید زندگی، افزایش مصرف دخانیات، افزایش جمعیت و مسنتر شدن ترکیب جمعیتی، از عوامل موثر در افزایش موارد بیماری سرطان محسوب میشوند. پیشگیری از بسیاری از سرطانها مقدور و تشخیص زودرس با هدف درمان قطعی در مورد بسیاری از سرطانها میسر است.جزوه پیشگیری از سرطان
تخمین زده میشود که بیش از یک سوم از موارد سرطان قابل پیشگیری است و یک سوم هم مشروط به تشخیص سریع و زود هنگام، بالقوه درمان پذیر می باشند. اهداف رفتاری : انتظار می رود کارکنان پس از مطالعه این جزوه بتوانند: ۱ -با بیماری سرطان ، انواع و عوامل خطر آن آشنا شوند. ۲ -روش های موثر در پیشگیری از بیماری سرطان را نام ببرند. ۳ -راهکارهای پیشنبب را به صورت کاربردی بهکار گیرند. اپیدمیولوژی از ده میلیون بیمار جدیدی که سالانه به جمعیت مبتلایان به سرطان اضافه می شوند،۷/۴ میلیون نفر در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به ۵/۵ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه هستند، اگر چه این بیماری صرفا مشکل کشورهای توسعه یافته تلقی میشود، اما در واقع بیش از نیمی از همه سرطانها در کشورهای در حال توسعه به وجود می آید. در کشورهای توسعه یافته سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر است و شواهد اپیدمیولوژیک به ظهور روند مشابهی در کشورهای در حال توسعه نیز اشاره دارد. در حال حاضر سرطان عامل ۱۲ درصد از تمامی مرگ ها در سراسر جهان است. تقریبا در دوره زمانی حدود ۲۰ سال (از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۰ (مرگ ناشی از سرطان از حدود ۸ میلیون به ۱۷ میلیون نفر در سال افزایش خواهد یافت که حدود ۷۰ درصد از این افزایش در کشور های در حال توسعه رخ خواهد داد،گرچه فاکتور اصلی موثر در این افزایش، رشد نسبی افراد سالخورده در جهان است اما تغییر نحوه زندگی مردم نیز علت مهم دیگر است جزوه پیشگیری از سرطان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.