خلاصه کتاب کارآفرینی در ورزش

جزوه کارآفرینی در ورزش
دانلود فایل
جزوه کارآفرینی در ورزش
کارآفرینی فرایند مهمی است که ورزش را از طریق نوآوری و خلاقیت دگرگون می کند و هدف از این فصل تمرکز بر پیوند بین ورزش و کارآفرینی برای به دست آوردن شناختی از کارآفرینی ورزشی است. این فصل نشان می دهد که چگونه یک شکاف اساسی در ادبیات کارآفرینی و ورزشی وجود دارد که نیاز به توجه مفهومی بیشتری دارد. نقش کارآفرینی و نوآوری بحث شده است که شامل تمرکز بر مراحل فرآیند و شامل تأکید بر ابتکار عمل در زمینه های ورزشی است که ممکن است نحوه پرورش کارآفرینی ورزشی را تعیین کند. مروری بر فصل ها و دلایل کمک این کتاب به ادبیات نوظهور کارآفرینی ورزشی بیان شده است.جزوه کارآفرینی در ورزش

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.