خلاصه کتاب کنترل خطی

جزوه کنترل خطی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
ار مرکزی است که فقط توسط یک تایمر کنترل می شود. عمل جزوه کنترل خطی کنترل روشن یا خاموش کردن دیگ است. متغیر فرآیند دمای ساختمان است. این کنترلر سیستم گرمایش را برای مدت زمان ثابتی بدون توجه به دمای ساختمان کار می کند.
در یک سیستم کنترل حلقه بسته، عمل کنترل از سوی کنترل کننده به متغیر فرآیند مورد نظر و واقعی بستگی دارد. در مورد قیاس دیگ، این از یک ترموستات برای نظارت بر دمای ساختمان استفاده می‌کند و یک سیگنال را بازخورد می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که خروجی کنترل‌کننده دمای ساختمان را نزدیک به دمای تنظیم شده روی ترموستات حفظ می‌کند. یک کنترل کننده حلقه بسته دارای یک حلقه بازخورد است که تضمین می کند کنترل کننده یک عمل کنترلی را برای کنترل یک متغیر فرآیند در همان مقدار با نقطه تنظیم اعمال می کند. به همین دلیل، کنترل کننده های حلقه بسته را کنترل کننده بازخورد نیز می نامند. [۱]
جزوه کنترل خطی
مثالی از یک حلقه کنترل صنعتی. کنترل مدوله شده مداوم جریان فرآیند را نشان می دهد.
یک حلقه بازخورد اساسی
در مورد سیستم‌های بازخورد خطی ، یک حلقه کنترل شامل سنسورها ، الگوریتم‌های کنترل و محرک‌ها در تلاشی برای تنظیم یک متغیر در یک نقطه تنظیم (SP) مرتب می‌شود . یک مثال روزمره کروز کنترل در یک وسیله نقلیه جاده ای است. که در آن تأثیرات خارجی مانند تپه ها باعث تغییر سرعت می شود و راننده می تواند سرعت تنظیم شده مورد نظر را تغییر دهد. الگوریتم PID در کنترل بازیابی سرعت واقعی به سرعت مورد نظر در راه مطلوب، با جزوه کنترل خطی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.