خلاصه کتاب کنترل موجودی ارشد

جزوه کنترل موجودی ارشد
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م‌های قابل انتخاب و چرخه‌های بازبینی برای شناسایی ناهنجاری‌ها و سایر زمینه‌های نگرانی استفاده می‌کنند.
بهینه سازی موجودی
ابزارهای خرید و تکمیل که شامل اجزای تکمیل خودکار و دستی، جزوه کنترل موجودی ارشد محاسبات موجودی، و بهینه‌سازی اندازه قطعه می‌شود.
مدیریت تغییرپذیری زمان هدایت
محاسبه و پیش بینی سهام ایمنی
مدیریت هزینه موجودی
ماندگاری و منطق آهسته حرکت
پشتیبانی مکان چندگانه
پشتیبانی از موجودی موبایل/حرکت
از طریق این عملکرد، یک کسب و کار ممکن است به عنوان مثال، آنچه جزوه کنترل موجودی ارشد را که فروخته است، با چه سرعتی و با چه قیمتی بهتر به جزئیات بپردازد. از گزارش‌ها می‌توان برای پیش‌بینی زمان ذخیره‌سازی محصولات اضافی در تعطیلات یا تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات ویژه ، محصولات متوقف شده و غیره استفاده کرد.
تکنیک‌های کنترل موجودی اغلب بر بارکدها و برچسب‌های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) برای شناسایی خودکار اشیاء موجودی -شامل اما نه محدود به کالاها ، مواد مصرفی ، دارایی‌های ثابت ، ابزارهای گردشی،   جزوه کنترل موجودی ارشد  و تجهیزات سرمایه‌ای – تکیه می‌کنند. با نرم افزار مدیریت موجودی پردازش شود. [۱۳] یک روند جدید در مدیریت موجودی، برچسب‌گذاری موجودی و دارایی‌ها با یک کد QR است ، که سپس می‌توان آن را با تلفن‌های هوشمند خواند تا تعداد و حرکت موجودی را پیگیری کند. [۱۴] این سیستم های جدید به ویژه برای عملیات خدمات صحرایی مفید هستند، جایی که یک کارمند باید معاملات موجودی را ثبت کند یا موجودی موجودی را در میدان، جزوه کنترل موجودی ارشد دور از رایانه ها و اسکنرهای دستی جستجو کند.
کنترل موجودی شامل مدیریت مقادیر فیزیکی و همچنین بهای تمام شده کالا در جریان جریان آن در زنجیره تامین است. در مدیریت قیمت تمام شده کالاها در سراسر زنجیره تامین، چندین روش هزینه یابی استفاده می شود:
روش خرده فروشی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.