دستور کار ازمایشگاه شیمی تجزیه

دستور کار ازمایشگاه شیمی تجزیه
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دستور کار ازمایشگاه شیمی تجزیه در انواع رابط ها مانند شکل ۱٫۱ وجود داشته باشد. دو مورد به قلمرو شیمی (چارچوب مرجع) تعلق دارند، یعنی:
رابط های داخلیبا سایر حوزه های شیمیایی (مانند آلی، معدنی، شیمی فیزیکی و کاربردی، مهندسی شیمی). طبقه‌بندی شیمی به این رشته‌ها یا زیرشاخه‌ها، که از طریق رابط‌های «محو شدن» (۱) مرتبط هستند، منسوخ شده است.دستور کار ازمایشگاه شیمی تجزیه
رابط های خارجی با سایر رشته های علمی و فنی مانند زیست شناسی، بیوشیمی، ریاضیات، فیزیک یا مهندسی، که در آن شیمی تجزیه می تواند نقش فعالی داشته باشد (مثلاً در تعیین فعالیت های آنزیمی یا داروهای سوء مصرف در مایعات بیولوژیکی) یا غیرفعال (مثلاً در پیشرفت های شیمی سنجی برای پردازش داده ها یا استفاده از آنزیم های بی حرکت در فرآیندهای تحلیلی).دستور کار ازمایشگاه شیمی تجزیه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.