سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی

سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی
دانلود فایل
سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی
عملیات کربالی۱ به دنبال عملیات غافلگیر کننده والفجر ۸ و تصرف شهر استراتژیک فاو توسط رزمندگان اسالم و به هم خوردن توازن سیاسی – نظامی به نفع جمهوری اسالمی، رژیم عراق شیوه ای جدید برگزید و درصدد فعال شدن در جبهه زمینی و موضع تهاجمی برآمد و این استراتژی را بعد از اشغال مهران، به استراتژی دفاع متحرک نامگذاری کرد. عراق می کوشید سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی تا با ادامه عملیات های خود نقاط دیگری را تصرف کند. ادامه چنین وضعیتی می توانست عواقب وخیمی را هم از بُعد نظامی و هم از بُعد سیاسی برای جمهوری اسالمی ایران به دنبال داشته باشد . بر همین اساس، برای مقابله با حرکت جدید عراق انجام عملیات برای آزاد سازی شهر مهران و ارتفاعات آن مورد تاکید قرار گرفت. این استراتژی بعد از بازپس گیری منطقه والفجر ۹( منطقه چوارتا( که از تاریخ ۶۱/۶۱/۱۶ شروع شد، در تاریخ ۱۲/۱/۱۶ ،با آزاد سازی مهران به اوج خود رسید و با ضربه سختی که دشمن در جریان این آزاد سازی متحمل شد، پایان یافت. سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی
از هنگام شروع تهاجم جدید ارتش عراق، وحدت و هم دلی نیروهای رزمنده ایرانی سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی به شکل زیبایی جلوه گر شد و برادران ارتشی، سپاهی و بسیج مردمی پا به پای هم در مقابل تهاجم دشمن به مقاومتی دلیرانه دست زدند. حمله عراق به مهران ارتش عراق، ساعت یک بامداد ۱۲/۱/۱۶ ،در منطقه مهران دست به تهاجم زد و شهر و حومه آن و برخی از ارتفاعات منطقه را تصرف کرد. در این زمان واحدهای ارتشی، مرکب از ۱ گردان پیاده و ۱ گردان زرهی، مسئولیت خطوط پدافندی را در این منطقه به عهده داشت و نیروهای سپاه نیز ، پشتیبانی از این منطقه را به طور کامل بر عهده نگرفته بود. اهداف عملیات باز پس گیری شهر مهران و سلسله ارتفاعات قالویزان و دستیابی به مرز و تامین کل منطقه. منطقه عملیات منطقه عملیاتی از جنوب به ارتفاعات قالویزان، از شمال به سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی ارتفاعات نمه کالن کوچک، از غرب به امتداد غربی ارتفاعات قالویزان و پاسگاه مرزی بهران آباد، و از شرق به جاده مهران – دهلران منتهی می شد. پس از اشغال مهران، استحکامات و موانع متعددی توسط دشمن ایجاد شد. در محور شمالی )جاده ایالم – مهران و باغ کشاورزی( هفت ردیف مین همراه با کانال و بیش از پنج ردیف سیم خاردار رشته ای وجود داشت.سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.