سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی

سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی
دانلود فایل
سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی
تمامی مکاتب فکری وادیان الهی بویژه دین مبین اسالم که آخرین و کاملترین ادیان الهی سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی است اهمیت ویژه ای به انسان و شخصیت معنوی و پنهانی او داده است . به همین جهت در بیان علوم مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاهی خاص برخوردار است زیرا هر قدر که استراتژی وتکنولوژی سازمانی پیچیده باشد و هر قدر علوم جدید کشف شود سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی باز هم رمز موفقیت و در خدمت گرفتن آن به عامل انسانی بستگی دارد و هر چه فشار های رقابتی اقتصاد جهانی بیشتر شود مدیریت 989انه نیروی انسانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت می یابد. بطوریکه بزرگترین سیاستمدارهندوستان جواهر لعل نهرو گفته است : ”میتوان در ظرف دو سال ساختمان کارخانه ذوب اهن اصفهان را بپایان رسانید ولی جهت تربیت یک مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف کرد”سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی  لذا مدیریت رفتار سازمانی در جستجوی دانش همه جانبه رفتارانسانها در محیط های سازمانی برای بهبود فرایند های سازمانی و افزایش کارایی و اثر بخشی سازمانی است .
سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.