نمونه سوالات آناتومی مهندسی پزشکی

نمونه سوالات آناتومی مهندسی پزشکی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
خون از حلقه سیستمیک بالایی که از قوس آئورت منشا می گیرد،نمونه سوالات آناتومی مهندسی پزشکی  گردش می کند و شامل: شریان براکیوسفالیک ، شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب کلاوین چپ است . سر و گردن توسط ورید ساب ترقوه و ورید ژوگولار از خون تخلیه می شود .
سمت راست برش گردن که شریان کاروتید مشترک براکیوسفالیک راست و شاخه‌های آن را نشان می‌دهد.
سرخرگ بازویی-سری یا تنه اولین و بزرگترین است عروق که شاخه به شکل سمت راست کاروتید مشترک عروق و شریان ساب کلاوین راست . این شریان از طریق شاخه ای به نام شریان مهره ای راست، خون را به قسمت بالای سینه، بازوی راست، گردن و سر می رساند . شریان مهره ای راست و چپ به شریان بازیلار و به سمت بالا به شریان مغزی خلفی تغذیه می کنند که بیشتر مغز را با خون اکسیژن دار تامین می کند. شریان مغزی خلفی و عروق خلفی برقراری ارتباط درون هستند حلقه ویلیس . نمونه سوالات آناتومی مهندسی پزشکی
چپ شریان کاروتید مشترک تقسیم به شکل: عروق کاروتید داخلی (ICA) و شریان کاروتید خارجی (ECA). ICA مغز را تامین می کند. ECA گردن و صورت را تامین می کند.
شریان ساب کلاوین چپ و شریان ساب کلاوین راست ، یکی در هر طرف بدن را تشکیل می دهند عروق داخلی قفسه سینه ، شریان مهره از thyrocervical تنه و تنه نمونه سوالات آناتومی مهندسی پزشکی . ساب ترقوه به شریان زیر بغل در مرز جانبی دنده اول تبدیل می شود. شریان ساب کلاوین چپ نیز خون به قسمت بالای قفسه سینه سمت چپ و دست چپ را فراهم می کند.
نمونه سوالات آناتومی مهندسی پزشکی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.